A családállításról

 
Georges Braque:
Házak L'Estaque-ban
Mi emberek egyediek, egyéniek vagyunk, egy vonásunk azonban közös: mindannyian egy adott családba születünk - még akkor is, ha árvaként, vagy csonka családban növünk fel. Az élő és meghalt tagok kapcsolatban vannak egymással, minden örömükkel, bánatukkal, betegségükkel, és szenvedésükkel a családnak nevezett rendszerbe tartoznak. Sokszor a család megoldatlan konfliktusai, elhallgatott titkai, elfelejteni szándékozott halottjai játszanak fontos szerepet megbetegítő, nyomasztó problémáink mélyén.. A traumák erős kötésként működnek, s gyakran ismeretlenül és olykor generációkon keresztül befolyásolják mindennapjainkat. A kötődéseknek, kapcsolatoknak csak részben vagyunk tudatában. Különböző szinten, síkon azonban azok is hatnak ránk, amelyeket nem ismerünk fel vagy nem ismerünk el. A családfelállítás felszínre hozhatja, tudatosíthatja és ezen keresztül feloldhatja ezeket a rejtett kötődéseket. Az eredeti (családi) kapcsolatrendszerben viselkedésünk helyesnek tűnik, ám más helyzetben, összefüggésben a pszichikai állapot és az abból adódó viselkedés érthetetlenné, helytelenné válik. Ez problémákat okozhat mind a partnerekkel, mind a kollégákkal, esetleg a gyerekekkel vagy akár teljes környezetünkkel. A rendszer szemléletű családterápia a jelenségeket a család egészének összefüggéseiben, struktúrájában vizsgálja és értelmezi. A kliens a szeminárium résztvevőiből személyeket választ ki és állít fel családtagjainak megszemélyesítésére. A felállított személyek egymáshoz viszonyított térbeli elhelyezkedése, viselkedése, a közöttük keletkező feszültségek láthatóvá, értelmezhetővé teszik azt, ami addig rejtve volt. Sokszor már az alapbeállításból felismerhető, hogy hol van zavar a rendszerben. Ezután következik a konfliktus és okainak feltárása, feldolgozása és feloldása. A terapeuta segítségével az érintett személy tudatosíthatja, megvizsgálhatja és végiggondolhatja az addig rejtett történetet. Ráismerhet a probléma okára és megértheti, hogy a régóta öntudatlanul magával hurcolt valamit a tudatosulást követően el lehet és el kell eresztenie ahhoz, hogy önmagával, és környezetével megbékélhessen. Ha a megoldás helyes és az érintett bensőségesen éli át a szituációt, akkor ennek hatása a kapcsolatrendszer minden tagja számára érzékelhető lesz. A családfelállítás a rövid-terápiás módszerek közé tartozik. Természetesen nem helyettesítheti a hosszú-terápiás, vagy gyógyszeres kezelést, de esetenként segítséget, iránymutatást adhat úgy a paciensnek mint kezelőjének. Krónikus betegségeknél a családfelállítás rávilágíthat a betegség keletkezésének lelki okaira, s ezzel hozzájárulhat a gyógyulás elősegítéséhez.