Nemrégiben egy kedves magyar kolléganő javasolta, írjak arról néhány sort, miként kapcsolódok én a család- és rendszerállítás magyarországi fejlődéséhez.
    2001-ben Bert Hellinger, Gunthard Weber és Ursula Franke társaságában részt vettem az 5. Európai Családterápiás Kongresszuson, melyet Budapesten tartottak. A kongresszuson mi képviseltük a családállítási módszert egy-egy előadással és workshoppal. A magyar kollégák részéről igen barátságos és elismerő fogadtatásban részesültünk. A kongresszus alatt született néhány elképzelés a közös munkáról, ám a rákövetkező 3-4 évben semmilyen konkrét lépés nem történt. 2004-ben úgy gondoltam, hogy a magyar kezdeményezés hiányában is tenni szeretnék valamit. Ebben az időben még az interneten sem jelent meg magyarországi családállító kolléga, vagy a módszert ismertető magyar nyelvű honlap. Akkor született az ötlet, hogy legyen egy magyar honlap, amely Helllinger nevét viseli és bemutatja ezt a terápiás módszert. Megkértem Bert Hellingert, engedélyezze nevének internetes használatát és legfontosabb műveinek magyarra fordítását és kiadását. Felkértem, hogy jöjjön el Budapestre és egy nagy létszámú csoport előtt mutassa be módszerét, annak legújabb formájában. (Hellinger budapesti meghívatásával 1988-ban próbálkoztam először – akkor teljesen eredménytelenül.) Érdekes módon, honlapommal szinte egy időben adtak be egy másik regisztrációs kérelmet a hellinger.hu domain névre. Ekkoriban folyt a Bert Hellinger 80. születésnapjára megjelentetni szándékozott nemzetközi kötet szerkesztése. A szerkesztő, Gunthard Weber magyar részről (rajtam kívül), az általam akkor személyesen még nem ismert Angster Máriát kérte fel, hogy köszöntőt írjon a kötetbe. A kötetnek köszönhetően vettük fel a személyes kapcsolatot, s így derült ki, hogy ő és Pálmai Dezső állt a másik hellinger.hu regisztrációja mögött. Mivel az én regisztrációs kérésem néhány nappal megelőzte az övéket, a Hellinger Intézet Magyarország a hellingerintezet.hu domain név alatt jelenhetett meg. Mária hamarosan összeismertetett Pálmai Dezsővel is. Mindketten lelkesen támogatták Bert Hellinger meghívásával kapcsolatos terveimet. Javaslatomra együtt vettünk részt a Családállítók 2005-ös kölni kongresszusán. Ezen a kongresszuson mutattam be Máriát és Dezsőt Hellingernek, ekkor kértem meg őt, hogy engedélyezze számukra a Hellinger Intézet Magyarország név használatát és ekkor kapta Dezső azt a dedikálást, ami ma is látható a honlapján. Akkor, ott Kölnben hívtuk meg együtt Bert Hellingert, hogy 2006-ban tartson egy 3 napos bemutatót Budapesten.
    Hellinger 2006-os budapesti bemutatkozása jól sikerült, aminek nagyon örültem és szervező társaimnak nagyon hálás voltam a rengeteg munkával járó szeminárium megvalósításáért és sikeréért. Sajnos, sok későbbi nézeteltérés forrásává is vált ez a közös munka. A magyar családállítási képzésbe először az Angster Mária által szervezett második képzés kezdetén vettem részt. Ebből a kurzusból kiválva 2008-ban a Károlyi Gáspár Egyetem felkérésére, saját, 8 modulból álló képzést indítottam el. Bert Helinger neve, felismerései, család- és rendszerállítási módszerei igen gyorsan ismerté és elterjedté váltak Magyarországon, elsősorban Budapesten. Alkalmazói különböző forrásokból, különböző közvetítőkön keresztül és ennek megfelelően különböző módon és minőségben sajátították el a családállítás módszereit. Bert Hellinger személye és módszere nagy lelkesedést és elismerést, ugyanakkor sok vitát és kritikát váltott ki Magyarországon éppen úgy, mint világszerte, főként Németországban.
    Bert Hellinger és Sophie Hellinger 2010. április 23-25 között a Hellinger Intézet egyik képzési moduljaként fog szemináriumot tartani Budapesten.