"Hogy illeszkedik a Rész a nagy Egészhez,
 és miben különbözik a részek tudománya
 attól a tudástól mely a teljességet felismeri?"
                  Bert Hellinger: Kétféle tudás
 
Bert Hellinger
Bert Hellinger ma a világ egyik legismertebb psychoterapeutája, aki terápiáját filozófiai rendszerével párhuzamosan teremtette meg. Az emberi felelősség, a cselekvőképesség, a tettek ok-okozati összefüggéseit kutatva, megfigyelései meglepő felismerésekhez vezettek.
 
Gunthard Weber
Legfontosabb megfigyelései a lelkiismeretre - miként működik és mi a jelentősége a lelkiismeretnek családi kapcsolatainkban? - és a "szeretet rendjeire" - az emberi kapcsolatok sikerét vagy kudarcát befolyásoló jelenségek, magatartásformák rendszert alkotnak; a rendszer megfelelő működését pedig bizonyos szabályszerűségek érvényesülése befolyásolja ­- vonatkoznak. A "szeretet rendjei" és különböző pszihoterápiás módszerek elemeinek együttes alkalmazása a családfelállítást a lelki segítségnyújtás egyik igen eredményes, olykor az emberi kapcsolatok legmélyére betekintést engedő eszközévé tette.
 
Insa Sparrer és Kibédy Varga Mátyás
A 2005-ben nyolcvanadik életévét betöltött Bert Hellinger ma is aktív, filozófiáját és terápiás gyakorlatát folyamatosan alakító terapeuta és tanító. Annak ellenére, hogy különösen Németországban sok támadás éri, módszerét szerte a világon terapeuták, segítők és tanácsadók sokasága alkalmazza, adaptálja és fejleszti tovább. A hellingeri terápiás gyakorlat rendszerezésében és széleskörű ismertté válásában a 90-es évek elejétől, a heidelbergi Gunthard Webernek volt kiemelkedo szerepe. Elsősorban a Németországban élő Kibédy Varga Mátyás és Insa Sparrer újító munkásságának köszönhetően általános absztrakciós módszerként a rendszerfelállítás különböző témakörökben és területeken is alkalmazható.