Betegség- és szimptóma állítás
Stephan Hausner vezetésével


Továbbképzés, terápiás- és önismereti csoport
2015. október 23-25. Budapest
Stephan Hausner betegségekkel és szimptómákkal történő állítási munka specialistája. Pszichoterapeuta, családállító, természetgyógyász; Még ha az életembe is kerül– családállítások súlyos betegségek és régóta tartó tünetek esetében – című könyv szerzője (Carl-Auer Kiadó Heidelberg 2008.). A családállítások és rendszerorientált megoldások azt mutatják, hogy több oka van annak, ha bizonyos betegségeknél a jól megválasztott orvosi terápia ellenére sem tapasztalható gyógyulás. Az esetek háttérben gyakran tudattalan igények és a családtagokhoz vagy közelállókhoz való lojalitások állhatnak. Ezek a - gyakran generációkon átívelő - kötődések és családdinamikai összefüggések családállítások segítségével felszínre hozhatóak és a „megbetegítő szeretet” „gyógyító szeretetté” formálható.
   Részvételi díj: 3 napra 50 000,- Ft/fő vagy naponta 20 000,- Ft/fő
Érdeklődni Orosz Balázsnál lehet a +36-30/289-2348-as telefonszámon és az oroszbalazs71@gmail.com e-mail címen.
MEGHÍVÓ
CSALÁDÁLLÍTÓ CSOPORT - DEBRECEN
2016. 03. 4-5-6.
A csoport vezetője: Mattyasovszky László
A módszerről röviden: Pszichológiai megfigyelések, tapasztalatok mutatják azt, hogy nem csak egyéni életünk eseményei, hanem többgenerációs családi rendszerünk eseményei is erőteljesen hatnak életünkre. Az a rendszer, amibe az egyén beleágyazódik döntő hatással bír életére, betegségeire, kapcsolataira.

A családállítás során a családi kapcsolatainkról hordozott belső képünket más személyek térbeli elhelyezésével tesszük láthatóvá, modellezzük. Az így elhelyezett személyek (un. reprezentánsok) testi érzetei, a helyzetükben felmerülő érzések, gondolatok meglepően pontos betekintést engednek családi rendszerünk rejtett dinamikájába. A kliens és terapeuta együttműködve felismerheti ezeket. Fel- és elismerhetjük családi rendszerünkben helyünket, kötődéseinket és már ez az élmény önmagában is segítő lehet. Feltárulhatnak a rendszer fejlődésének, a felmerült probléma megoldásának gyakran újszerű lehetőségei is. Ez az új perspektíva, mély érzelmi, gondolati átrendeződést indíthat meg, melyhez sokszor idő és saját belső munka is szükséges.
Helyszín: Debrecen, Iparkamara u.4. 3.em.14. (34-es kapucsengő)
   Részvételi díj: 15.000.- Ft/nap
Csak az egész napon lehet részt venni. 10 órától kb.17 óráig dolgozunk.
Jelentkezni lehet: Dr Szükné, Streit Marianna +36-20/455-5221, streitmarianna@gmail.com
   A csoportra való készülés során érdemes családja történetével foglalkozni, megismerni családtagjai sorsát, amennyire ez lehetséges.
    A csoporttal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel forduljanak bátran hozzám!